Звіт – 2019

23 листопада 2019 року за адресою: вул.Хрещатик, 7/11, м.Київ, Україна в «Eleven Hall» відбувся I Всеукраїнський конгрес Асоціації неврологів України «Особливості лікування розсіяного склерозу», де за участю голови правління було заслухано 11 доповідей з питання диференційованого лікування розсіяного склерозу, тактики ведення пацієнтів у стаціонарі та амбулаторії, контролю гострофазових показників та відповідного лікування. Розглянуто, також, питання неврологічного дефіциту та фізіотерапевтичного і відновного лікування розсіяного склерозу; питання нового  лікування та вилікування розсіяного склерозу.

Конгрес відбувся за участю 150 зареєстрованих учасників. На даному конгресі було розглянуто питання епідеміології розсіяного склерозу в Україні, Європі, Світі, а саме: динаміку зростання показників захворюваності, поширеності та «помолодшання» захворювання.

Було розглянуто питання диференційованого підходу до діагностики та лікування розсіяного склерозу, де зазначено проблему недообстеженості пацієнтів по аутоімунному показнику етіології захворювання в Україні – 52% випадків та наголошено на обов’язковому виконанні даного обстеження, що має значення для подальшої тактики лікування та вирішення питання пролонгування «пульс-терапії» стаціонарного етапу та  моніторингу гострофазових показників (Ig M, G та ЦІК) в процесі лікування та «ведення» пацієнтів в умовах стаціонару та амбулаторії, що дозволяє своєчасно лікувати хронічну маніфестацію захворювань.

Розглянуто питання та надано порівняльну характеристику щодо показів, потреби та тактики ведення пацієнтів в умовах хронічної противірусної та імуномодулюючої терапії (Betaferon, Rebif, Avonex,Copaxone, Tysabri, Gilenua, Novantron), де рекомендовано в умовах контролю «гострофазових показників» додатково лікувати хронічну маніфестацію захворювання препаратом Вальтрекс у відповідному дозуванні та з обережністю застосовувати хронічне застосування даних препаратів і обов’язково виконувати плазмаферез, так як високий ризик формування контрактур у віддаленому періоді (7-8років) в групи пацієнтів.

Розглянуто питання застосування стовбурових клітин в лікуванні розсіяного склерозу, яке за деякими даними дозволяє зупинити прогресування розсіяного склерозу, навіть атипових фармакорезистентних  форм перебігу захворювання, також особливості «ведення» та спостереження даних пацієнтів , де пацієнтам з аутоімунним процесом рекомендовано з обережністю застосовувати даний метод лікування через високий ризик трансформацій поліпотентних клітин в атипові та рекомендовано виконувати онкоскринінг та онкомаркери «Жіноча та чоловіча онкологічна панель» спеціалізованих лабораторій «Сінево», «Діла» перед виконанням даної терапії.

Розглянуто питання фізіотерапевтичного лікування розсіяного склерозу статичним магнітним полем в стадії загострення, ремісії і нестійкої ремісії та відновлення неврологічного за допомого відновного лікування та мікрополяризації та реабілітації.

Розглянто питання нейрохірургічного лікування розсіяного склерозу, де рекомендована задня дорзальна різотомія з метою боротьби зі спастикою та стимуляційна функціональна нейрохірургія – встановлення субкортикальних, субдуральних та периневральних електродів.

Було наведено застереження комiтету Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) та European Medicines Agency (EMA)  щодо препарату Zinbryta (Даклізумаб) як такого, що спияє токсичному пораженню печінки та розвитку  агресивних запальних процесів у мозку за іншими джерелами. Висловлено гіпотезу щодо імовірності такого ж впливу і препарату Акревус, що застосовується в Україні 2 роки.

Також, розглянуто питання та наведено приклади способу вилікування розсіяного склерозу І.З.Палінського як методу, що забезпечує зупинення прогресування захворювання, відновлення неврологічного дефіциту та стійку ремісію.

Також, розглянуто питання та наведено приклади способу вилікування розсіяного склерозу І.З.Палінського як методу, що забезпечує зупинення прогресування захворювання, відновлення неврологічного дефіциту та стійку ремісію.

Розглянуто питання превентативного лікування розсіяного склерозу ранньої діагностики, лікування та зв’язок між інфекційним мононуклеозом та Епштейн-Барр індукованим розсіяним склерозом.