Переваги членства

Членство в Асоціації неврологів України має ряд переваг:

– безкоштовна публікація в наукових фахових виданнях Асоціації;
– 30% дискаунт на участь в конференціях та конгресах Асоціації та The European Association of Neurologists та The World Association of Neurologists;

– 50% дискаунт на участь в Європейській Асоціації Неврологів (The European Association of Neurologists) та  Світовій асоціації неврологів (The World Association of Neurologists)

– можливість бути в складі редакційної колегії наукових журналів;
– можливість написання книг, монографій за участі Асоціації;
– стажування за кордоном;
– отримання грантів на навчання та практичну діяльність.

  • члени Асоціації неврологів України мають право проводити консультації пацієнтам від лиця Асоціації.