Про журнал

Журнал “Асоціації Неврологів України”
Спеціалізоване фахове видання, що виходить: українською, англійською мовами, російською.
Реєстраційне посвідчення КВ № 22964-12864Р
Видане Державною реєстраційною службою 6 жовтня 2017р.
Формат видання – А4, 50 умовних друкарських аркушів.

Індексація: Google Schoolar
Тираж 100 примірників